... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 62037235354 ศธ 0529.10.4/0895 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,977.30 สำนักวิทยบริการ 18-03-2562
2 62037235353 ศธ 0529.10.4/0896 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,003.00 สำนักวิทยบริการ 18-03-2562
3 62037235361 ศธ 0529.10.4/0894 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 8,433.00 สำนักวิทยบริการ 18-03-2562
4 62037235358 ศธ 0529.10.4/0893 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,443.00 สำนักวิทยบริการ 18-03-2562
5 62037235351 ศธ 0529.10.4/0897 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 96,071.24 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
6 62037477141 ศธ 0529.10.4/1037 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,758.00 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
7 - ศธ 0529.10.4/1038 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,381.50 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
8 62037235352 ศธ 0529.10.4/0892 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 142,169.75 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
9 62037517611 ศธ 0529.10.4/0960 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,422.40 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
10 - ศธ 0529.10.4/751 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,149.50 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
11 62037532673 ศธ 0529.10.4/1076 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 23,967.00 สำนักวิทยบริการ 28-03-2562
12 62037532617 ศธ 0529.10.4/1080 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 42,333.50 สำนักวิทยบริการ 29-03-2562
13 - ศธ 0529.10.4/1093 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,660.00 สำนักวิทยบริการ 29-03-2562
14 - ศธ 0529.10.4/1092 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 139,520.00 สำนักวิทยบริการ 29-03-2562
15 - ศธ 0529.10.4/4462 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,915.00 สำนักวิทยบริการ 09-04-2562
16 62047089097 ศธ 0529.10.4/1091 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 31,112.45 สำนักวิทยบริการ 09-04-2562
17 62057014232 ศธ 0529.10.4/1369 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,460.32 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
18 - ศธ 0529.10.4/1375 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 205.00 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
19 62057014481 ศธ 0529.10.1/1330 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,300.00 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
20 - ศธ 0529.10.4/1373 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,365.30 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
21 62057014383 ศธ 0529.10.4/1374 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 37,016.96 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
22 - ศธ 0529.10.4/1372 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 376.38 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
23 - หนังสือที่ ศธ 0529.10.4/1370 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 847.88 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
24 - ศธ 0529.10.4/1371 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,085.68 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
25 62047439688 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 2 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 281,372.50 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
26 62057017899 ศธ 0529.10.4/1326 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,317.50 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
27 62057017811 ศธ 0529.10.4/1325 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 36,148.00 สำนักวิทยบริการ 01-05-2562
28 62057032933 ศธ 0529.10.4/1433 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,219.40 สำนักวิทยบริการ 02-05-2562
29 62057032950 ศธ 0529.10.4/1434 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 17,953.00 สำนักวิทยบริการ 02-05-2562
30 - ศธ 0529.10.4/1431 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,326.50 สำนักวิทยบริการ 02-05-2562
31 62057032909 ศธ 0529.10.4/1432 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 12,594.80 สำนักวิทยบริการ 02-05-2562
32 - ศธ 0529.10.4/1471 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,849.80 สำนักวิทยบริการ 10-05-2562
33 62057279672 อว 0604.10.4/1559 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,528.30 สำนักวิทยบริการ 17-05-2562
34 62057369797 อว 0604.10.4/1633 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,158.90 สำนักวิทยบริการ 23-05-2562
35 62057369978 อว 0604.10.4/1631 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 7,115.60 สำนักวิทยบริการ 23-05-2562
36 62057370477 อว 0604.10.4/1639 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 60,000.00 สำนักวิทยบริการ 23-05-2562
37 62057361174 0529.10.1/4215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 298,420.00 สำนักวิทยบริการ 05-06-2562
38 - 0604.10.1/1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 8,000.00 สำนักวิทยบริการ 05-06-2562
39 62057500906 0529.10.1/1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 9,000.00 สำนักวิทยบริการ 05-06-2562
40 62057501250 0604.10.4/1545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 30,665.00 สำนักวิทยบริการ 05-06-2562
41 62067126597 อว 0604.10.4/1911 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 487,609.70 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
42 62067113927 อว 0604.10.4/1864 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 23,134.50 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
43 62067113877 อว 0604.10.4/1862 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 59,049.30 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
44 62067113803 อว 0604.10.4/1865 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 35,051.95 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
45 62067113772 อว 0604.10.4/1867 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 106,171.75 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
46 62067157440 อว 0604.10.4/1863 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 16,521.30 สำนักวิทยบริการ 11-06-2562
47 62067113939 อว 0604.10.4/1866 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 81,988.30 สำนักวิทยบริการ 12-06-2562
48 62067113904 อว 0604.10.4/1869 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,225.30 สำนักวิทยบริการ 12-06-2562
49 62067185688 อว 0604.10.1/1857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,600.00 สำนักวิทยบริการ 12-06-2562
50 62067238910 อว 0604.10.2/1855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 43,000.00 สำนักวิทยบริการ 14-06-2562

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,100 รายการ