... เลขที่(e-GP) เลขที่หนังสือ เรือง วงเงินงบประมาณ
(บาท)
หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 - 0529.10.2/2109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 580.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2561
2 - 0529.10.1/2058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 4,900.00 สำนักวิทยบริการ 15-06-2561
3 - 0529.10.4/2232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,875.00 สำนักวิทยบริการ 19-06-2561
4 61067287283 0529.10.1/2199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 20,520.00 สำนักวิทยบริการ 19-06-2561
5 - ศธ 0529.10.4/2163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อโสตทัศน์ Update ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,146.00 สำนักวิทยบริการ 20-06-2561
6 - ศธ 0529.10.4/2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 160.00 สำนักวิทยบริการ 20-06-2561
7 - ศธ 0529.10.4/2183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 3,175.00 สำนักวิทยบริการ 20-06-2561
8 61057395430 ศธ 0529.10.4/1886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 9,377.75 สำนักวิทยบริการ 20-06-2561
9 - 0529.10.2/2108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆณาและการเผยแพร่ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,440.00 สำนักวิทยบริการ 21-06-2561
10 - 0529.10.2/2246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,700.00 สำนักวิทยบริการ 26-06-2561
11 61077007612 0529.10.1/2336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,970.00 สำนักวิทยบริการ 02-07-2561
12 - 0529.10.1/2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 750.00 สำนักวิทยบริการ 02-07-2561
13 - 0529.10.2/2233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 684.00 สำนักวิทยบริการ 02-07-2561
14 61077028702 0529.10.1/2364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 13,900.00 สำนักวิทยบริการ 03-07-2561
15 61077054915 0529.10.1/2304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,535.00 สำนักวิทยบริการ 04-07-2561
16 - 0529.10.2/2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,620.00 สำนักวิทยบริการ 04-07-2561
17 61067539567 ศธ 0529.10.4/2285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 280,000.00 สำนักวิทยบริการ 04-07-2561
18 61067528149 ศธ 0529.10.4/2351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,544.80 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
19 61077050776 ศธ 0529.10.4/2381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 70,295.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
20 61067528258 ศธ 0529.10.4/2339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 87,545.50 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
21 61077050756 ศธ 0529.10.4/2382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 84,643.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
22 61077050836 ศธ 0529.10.4/2365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 29,745.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
23 61077050813 ศธ 0529.10.4/2359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 91,552.50 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
24 61077097527 0529.10.4/2458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 11,052.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
25 - 0529.10.1/2428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 640.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
26 61077099715 0529.10.1/2430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,700.00 สำนักวิทยบริการ 05-07-2561
27 - 0529.10.2/2416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,900.00 สำนักวิทยบริการ 06-07-2561
28 - ศธ 0529.10.4/2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 42,440.50 สำนักวิทยบริการ 06-07-2561
29 - ศธ 0529.10.4/2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 753.30 สำนักวิทยบริการ 06-07-2561
30 - ศธ 0529.10.4/2457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 2,056.40 สำนักวิทยบริการ 06-07-2561
31 - ศธ 0529.10.4/2456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 192.10 สำนักวิทยบริการ 06-07-2561
32 61077029804 ศธ 0529.10.2/2302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งสวิทซ์ปิด-เปิดหลอดไฟฟ้าด้วยสวิทซ์ชนิดกระตุก [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,350.00 สำนักวิทยบริการ 10-07-2561
33 - 0529.10.2/2463 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือ AR [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 115,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2561
34 61057226776 0529.10.1/1757 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,000.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2561
35 61057226776 0529.10.1/1757 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 283,650.00 สำนักวิทยบริการ 11-07-2561
36 61077369327 ศธ 0529.10.4/2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 18,096.00 สำนักวิทยบริการ 19-07-2561
37 - ศธ 0529.10.4/2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 900.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
38 - ศธ 0529.10.4/2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 750.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
39 61077312886 ศธ 0529.10.4/2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 11,293.70 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
40 61077305290 ศธ 0529.10.4/2552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 51,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
41 61077338226 ศธ 0529.10.1/2581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อน [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 5,600.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
42 61077340172 ศธ 0529.10.1/2507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุง่นบ้านงานครัว [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 7,250.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
43 - 0529.10.1/2577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,488.80 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
44 - 0529.10.1/2485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,700.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
45 61077078240 0529.10.2/2305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 6,831.95 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
46 - 0529.10.1/2580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
47 - 0529.10.1/2578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 1,000.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
48 - 0529.10.2/2575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 2,510.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
49 61077097527 0529.10.4/2458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 10,152.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561
50 - 0529.10.1/2579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร [ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] 5,770.00 สำนักวิทยบริการ 18-07-2561

หน้า 1ย้อนกลับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไปสุดท้าย
หน้าทั้งหมด 22 หน้า :: ข้อมูล 1,074 รายการ