ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยวิจัยโครงการ จำนวน 9 เดือน : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการ จำนวน 3 รายการ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ภายนอก จำนวน 1 คัน : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ป้ายไวนิลสำหรับจัดการประชุม จำนวน 2 แผ่น : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำหรับใช้ในการจัดโครงการ จำนวน 1 โครงการ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ของที่ระลึกนาฬิกาแขวน จำนวน 2 ชิ้น : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกวดราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ Class III จำนวน 1 เครื่อง : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 4]
ประกาศราคากลาง ซื้อตู้ปลอดเชื้อ Class III จำนวน 1 เครื่อง : (ราคากลาง [อ่าน 3]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 4]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 3]

รายการข่าวทั้่งหมด 1,055 รายการ #