ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้กฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวไรเบอรี่ โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์พัฟกรอบจากแป้งข้าวไรเบอรี่ โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ทูเล่จากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์โคนไอศกรีมเวฟเฟอร์ที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องงอก โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่มในภาชนะบรรจุแบบฟีดสนิท โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 1]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบช็อคโกแลต โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล : (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 2]

รายการข่าวทั้่งหมด 14,386 รายการ #