ซื้อครุภัณฑ์เครื่องควบคุมความชื้นโดยวิธีตกลงราคา : (ราคากลาง [อ่าน 2]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่การทำงานร่วมกันและศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ โดยวิธีพิเศษ : (ราคากลาง [อ่าน 8]
ครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 20 : (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [อ่าน 10]
ครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ 20 : (ราคากลาง [อ่าน 12]
เครื่องฉายภาพ : (ราคากลาง [อ่าน 1]
ระบบขยายเสียง : (ราคากลาง [อ่าน 23]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจอทัชสกรีนมัลติทัช จำนวน 4 เครื่อง : (ราคากลาง [อ่าน 24]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 11 เครื่อง : (ราคากลาง [อ่าน 23]
ประกาศเผยแพร่ราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีตกลงราคา : (ราคากลาง [อ่าน 20]
ประกาศเชิญชวน : (ราคากลาง [อ่าน 18]

รายการข่าวทั้่งหมด 28 รายการ #